Begeleiding Individueel

Begeleiding Individueel

Bij T-rots staat persoonlijke aandacht voor elke cliënt hoog in het vaandel. Luisteren naar de behoefte/ vraag en dit omzetten in actie. Loopt u vast bij het uitvoeren van complexe activiteiten en in uw dagelijkse routine? Of vindt u het moeilijk om voor u zelf op te komen en zelfstandig besluiten te nemen? T-rots biedt u hierin deskundige begeleiding. De ondersteuning is er op gericht dat u uiteindelijk, voor zover mogelijk, in staat bent uw leven zelfstandig vorm te geven.

Voorbeelden van individuele begeleiding
• Hulp bij de administratie, post en financiën; (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen enz.)
• Hulp bij het boodschappen doen;
• Hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
• Hulp bij de opvoeding;
• Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
• Contact zoeken met mensen in de omgeving;
• Hulp om te communiceren met anderen;
• Hulp om gedragsproblemen te verminderen;

Onder welke regelingen valt begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten, (vrijwilligers-)werk of een zinvolle en activerende daginvulling hebben. Welke ondersteuning uw Gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zo zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kunt doen in de maatschappij.

Indicatie

Op landelijk niveau zijn er verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot de verschillende vormen van begeleiding. Afhankelijk van de Gemeente waarin u woont kunnen deze iets van elkaar verschillen.Indien u in aanmerking wilt komen voor begeleiding, kunt u deze op basis van een indicatie vergoed krijgen van de gemeente waarin u woonachtig bent. T-rots levert inmiddels begeleiding en ondersteuning binnen meerdere regio’s in Nederland.