Indicatie

Op landelijk niveau zijn er verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot de verschillende vormen van begeleiding. Afhankelijk van de Gemeente waarin u woont kunnen deze iets van elkaar verschillen. Indien u in aanmerking wilt komen voor begeleiding, kunt u deze op basis van een indicatie vergoed krijgen van de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt hiervoor een aanvraagformulier ophalen bij het Loket Welzijn, Inkomen en Zorg of WMO Loket

Algemene Werkwijze

T-rots stelt samen met de cliënt een zorgplan op, die een goed beeld geeft van de gezondheidssituatie van de cliënt, de prognoses van aandoeningen, de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s en eventuele professionele maatregelen die nodig zijn. Cliënten kunnen rekenen op een passende invulling van het zorgplan en een correcte uitvoering van de ondersteuning/zorg.

Overtuigd? Of meer info nodig?

Ben u overtuigd dan kunt u het (online) contactformulier invullen of bellen naar 06 23108033 Mailen kan natuurlijk ook op peter@t-rots.nl